مدلمیز غذاخوری سندروس 6 نفره
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
قطر100 سانتی متر
طول160 سانتی متر
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی
تعداد کوسن8 عدد