مدلمیز غذاخوری رژا6 گرد
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
قطر150سانتی متر
صفحه گردان70سانتی متر
میز 8 نفره8 نفره قطر 180
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی