مدلمیز غذاخوری ایریس
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
طول
عرض
ارتفاع
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی