مدلمیز غذاخوری النا
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
طول
عرض
ارتفاعتوقف تولید
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی