مدلمیز بار رژا
گارانتی36 ماهه
مناسب برایسرو قهوه و چای/استفاده بار
قطر صفحه80 سانتی متر
عرض دسته دار 56 سانتی متر
عرض صندلی ساده45 سانتی متر
ارتفاع102 سانتی متر
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی