مدلمبل آرتمیس
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
عمق92 سانتی متر
عرض تک نفره 78 سانتی متر
عرض دو نفره 182 سانتی متر
عرض سه نفره 232 سانتی متر
ارتفاع تک نفره 113 سانتی متر
ارتفاع 2/ 3 نفره 100 سانتی متر
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی
تعداد کوسن8 عدد