مدلصندلی سندروس
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
عمق56 سانتی متر
عرض50 سانتی متر
ارتفاع83 سانتی متر
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی