مدلصندلی رژا
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
عمق56 سانتی متر
عرض51سانتی متر
ارتفاع89 سانتی متر