مدلصندلی آرامیس
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
عمق61سانتی متر
عرض51سانتی متر
ارتفاع110سانتی متر
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی