مدلصندلی ابتین
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
عمق56 سانتی متر
عرض49سانتی متر
ارتفاع100سانتی متر
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی