مدلصندلی آیریس
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی