مدلسرویس نشیمن نارسیس
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
عرض 3نفره194 سانتی متر
عمق81 سانتی متر
ارتفاع99 سانتی متر
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی
نوع فوم اسفنج 35 ویژه