مدلسرویس نشیمن مانارا
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
طول120 سانتی متر
عرض60 سانتی متر
ارتفاع80 سانتی متر
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی
نوع فوم اسفنج35 ویژه
تعداد کوسن7 عدد