مدلسرویس نشیمن سندروس دسته دار
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
عمق66 سانتی متر
عرض تک نفره77 سانتی متر
عرض دو نفره135 سانتی متر
عرض سه نفره182 سانتی متر
ارتفاع73 سانتی متر
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی
جنس کففوم سرد