مدلسرویس غذاخوری کازا
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق پذیرایی و راحتی
طول 4نفره120 سانتی متر
طول 6نفره174 سانتی متر
طول 8نفره214 سانتی متر
عرض 4نفره80 سانتی متر
عرض 6نفره100 سانتی متر
عرض 8نفره100 سانتی متر
ارتفاع80 سانتی متر
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی
تعداد کوسن8 عدد