مدلسرویس خواب آپادانا 160
گارانتی36 ماهه
مناسب برایاتاق خواب
طول215سانتی متر
عرض174 سانتی متر
ارتفاع105 سانتی متر
جنس کلافچوب سوپر راش گرجستانی