شرکت مبلمــان نفیس یکی از پیشکسوتان صنعت مبلمان خانگی کشور ، سالهاست که در این عرصه فعالیت می کند ، و همواره تلاش داشته ، هنر و صنعت را به بهترین شکل ممکن عرضه نماید، تا جایگاهی ویژه و تاثیر گذار در دکوراسیون خانه ایرانی ایجاد کند .
یکی از بزرگترین افتخارات این مجموعه ، همکاری و استفاده از زبده ترین استادان فن در این رشته بوده و همواره تلاش می کند تا بهترین کیفیت در استحکام چوب ، ماندگاری در رنگ و مرغوبیت در پارچه را سرلوحه کار خود قرار دهد تا مشتریان ما این اعتماد چندین ساله را به اعتبار ما بنگارند و لذت استفاده از محصولات نفیس را به شایستگی به دیگران ترویج دهند.